Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
35 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 8/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia dniem pracy dnia 18 marca 2006 r. 2006-03-14
21 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 7/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie zmian w regulaminie pracy 2006-03-14
87 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 6/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystnie... 2006-03-02
86 2006 Decyzja Rektora Decyzja nr 5/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. nagród 2006-02-28
20 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 6/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu zajęć w roku akade... 2006-02-28
10 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmiany w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwer... 2006-03-06
9 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 9/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji inwestycji pod nazwą: Centrum Ed... 2006-03-06
8 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie umieszczenia w projekcie planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2006 rok pr... 2006-03-06
7 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych specjalności cy... 2006-03-06
6 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 6/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych kierunku studió... 2006-03-06