Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 28/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmian w Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 euro na "Zakup, dostawę i instalację sprzętu do laboratorium środowiskowego UKSW w Warszawie"

pozycja 70
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2004-10-18
rok 2004
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi przetarg komisja przetargowa
załączniki