Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 1/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu wnioskowania przez nauczycieli akademickich o zastosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów oraz ich rozliczania za każdy rok kalendarzowy, a także wzorów dokumentów w tych sprawach

pozycja 1
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2004-01-20
rok 2004
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi nauczyciel akademicki zarządzenie zmieniające koszty uzyskania przychodów
załączniki