Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
64 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 37/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2001-09-27
63 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 36/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia Pracowni Ekologii Człowieka i Edukacji Ekologicznej 2001-09-27
62 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 35/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie budynku Nr 17 2001-09-27
61 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 34/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie studiów podyplomowych 2001-09-27
60 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 33/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa J. Em. Kard. Angelo Sodano 2001-09-27
17 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Kardynała... 2001-08-28
16 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 18/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia kierowców 2001-07-23
15 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 17/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 11/2001 2001-07-04
14 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2001 r. zmieniające Regulamin przyznawania i wysokości świadczeń pomocy materialn... 2001-06-26
13 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2001/2002 2001-06-26