Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
78 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 52/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu UKSW 2001-11-15
77 2001 Zarządzenie Rektora Uchwała Nr 51/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2002/2003 2001-11-15
76 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 50/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów magisterskich pedagogika 2001-11-15
3 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 49/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów magisterskich ochrona środowiska 2001-11-15
75 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 48/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów zawodowych administracja 2001-11-15
74 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 47/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie wyboru Audytora 2001-11-15
73 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 46/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie zasad podwyżek 2001-11-15
72 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 45/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie wynajęcia i remontu budynku Nr 17 2001-11-15
71 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 44/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie finansowania prac projektowych związanych z koncepcją zagospodarowa... 2001-11-15
70 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 43/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie źródeł pokrycia opłat z tytułu użytkowania wieczystego 2001-11-15