Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
4 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 6/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie: struktury Sekcji Historii Kościoła 2001-03-26
37 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne i podyplomowe oraz... 2001-03-15
36 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie ratyfikacji Porozumienia między KRASP i Ministrem Edukacji Narodowej 2001-03-15
35 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 9/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie studiów podyplomowych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 2001-03-15
34 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie studiów eksternistycznych na Wydziale Teologicznym 2001-03-15
33 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie Regulaminów Biblioteki 2001-03-15
32 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 6/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie studiów podyplomowych na Wydziale Matematyki 2001-03-15
31 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 5/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie akceptacji starań o utworzenie kierunków: fizyka i chemia 2001-03-15
3 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie: reorganizacji katedr na Wydziale Prawa 2001-03-12
54 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 4/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 marca 2001r. w sprawie regulaminu premiowania pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2001-03-12