Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
53 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 26/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów zawodowych informatyka i ekonometria 2001-06-21
52 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 25/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia kierunku chemia 2001-06-21
51 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 24/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia kierunku fizyka 2001-06-21
50 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 23/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Dziennikarstwa 2001-06-21
49 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 22/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów w zakresie Organizacji i Zarządzani... 2001-06-21
48 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 21/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie zwiększenia środków osobowego funduszu płac w roku 2001 2001-06-21
47 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 20/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie pokrycia straty bilansowej za 2000 rok 2001-06-21
46 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2001 rok 2001-06-21
45 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 18/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2000 rok 2001-06-21
44 2001 Uchwała Senatu Nadzwyczajna Uchwała Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie nadania Doktoratu Honoris Causa Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Jano... 2001-05-17