Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
69 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 42/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie wniesienia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 2001-11-15
68 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia przez Uniwersytet w użytkowanie wieczyste nieruchomości g... 2001-11-15
22 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie powołania Komisji w celu wybrania firmy, w której zostaną za... 2001-11-12
21 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Uniwersyt... 2001-11-05
20 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2001 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzeń za zajęcia zlecone pracowniko... 2001-10-26
67 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 października 2001 r. w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe wypłacane poza limi... 2001-10-18
66 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 39/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 października 2001 r. w sprawie zmian w Statucie UKSW 2001-10-18
65 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 38/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 października 2001 r. w sprawie zmiany nazwy Podyplomowego Studium Dziennikarstwa 2001-10-18
19 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2001 r. w sprawie utworzenia Katedry Teologii Religii 2001-09-30
18 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2001 r. w sprawie utworzenia Pracowni Ekologii Człowieka i Edukacji Ekologicznej 2001-09-28