Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
8 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie: zmiany daty obchodów Święta UKSW 2001-04-30
43 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 17/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Prawa 2001-04-26
42 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 16/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie studiów podyplomowych i uzupełniających magisterskich na Wydziale Ma... 2001-04-26
41 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Humanistycznych 2001-04-26
40 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 14/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie studiów zaocznych na kierunku politologia 2001-04-26
39 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 13/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad podwyżek dla pracowników naukowo-dydaktycznych 2001-04-26
38 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2001-04-26
7 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 marca 2001r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie ... 2001-03-30
6 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie: utworzenia katedr na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 2001-03-26
5 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie: utworzenia zakładów w Sekcji Historii Sztuki Sakralnej 2001-03-26