Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
12 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie powołania i działalności Komisji ds. przeprowadzenia przetargu ... 2001-06-25
11 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia katedr na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szko... 2001-06-25
10 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie reorganizacji katedr na Wydziale Nauk Humanistycznych 2001-06-25
9 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie: opłat za studia zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne i podyplo... 2001-06-22
59 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 32/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Rolandowi Hetzerowi 2001-06-21
58 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 31/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Jego Eminencji Kardynałowi K. Le... 2001-06-21
57 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 30/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie współpracy z uniwersytetami zagranicznymi 2001-06-21
56 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 29/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie Regulaminu Studiów 2001-06-21
55 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 28/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Matematyki 2001-06-21
54 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 27/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia makrokierunku studiów interdyscyplinarnych, licencjackich ... 2001-06-21