Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
30 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 4/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie utworzenia kierunków: fizyka i chemia oraz zatrudnienia profesorów z ty... 2001-02-15
29 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 3/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie utworzenia Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli przy Wydzia... 2001-02-15
28 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 2/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie podwyżek wynagrodzeń ze środków własnych Uniwersytetu 2001-02-15
53 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie utworzenia katedr na Wydziale Teologicznym w Radomiu 2002-01-19
27 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 1/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie doktoratu honoris causa dla Księdza Kardynała Józefa Glempa, Prymasa ... 2001-01-18
2 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 2/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie reorganizacji katedr na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2001-01-15
1 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie reorganizacji katedr na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2001-01-15