Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
463 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 61/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia innej formy kształcenia „Przygotowanie do Państwow... 2023-11-15
462 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 60/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 39/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefa... 2023-11-15
456 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 59/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia studiów wspólnych drugiego stopnia na kierunku Spe... 2023-11-07
455 2023 Decyzja Rektora Decyzja Nr 144/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 listopada 2023 r. zmieniająca Decyzję Nr 13/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń... 2023-11-07
454 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 15/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogólnych zasad rekr... 2023-11-07
453 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 14/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogólnych zasad rekrutacji... 2023-11-07
452 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 30/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. Przyzna... 2023-10-31
449 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 168/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej inwestycji pn.: „ Zakup prawa użytk... 2023-10-30
448 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 167/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 41/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wysz... 2023-10-30
447 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 166/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora w wymiarze ½ etat... 2023-10-30