Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
114 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ustalenia Procedury zatrudniania pracowników niebędących nauczyci... 2023-03-31
111 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 9/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Ekspertów do przepro... 2023-03-28
107 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwer... 2023-03-28
89 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2023-03-24
106 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 28/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej inwestycji pn.: „Program Zielony i zrównowa... 2023-03-27
105 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 27/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na okres 2 lat 2023-03-27
104 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 26/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie opinii o prowadzeniu działalności o charakterze naukowym Interdyscyplin... 2023-03-27
103 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 25/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 80/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego... 2023-03-27
102 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 24/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 79/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego... 2023-03-27
101 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 23/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wyboru dr. hab. Piotra Ceryngiera, prof. ucz. do senackiej komisji ds.... 2023-03-27