Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
474 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 70/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów drugiego stopnia na kierunku komunikacja ku... 2023-11-16
473 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 69/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika s... 2023-11-16
472 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 68/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia o p... 2023-11-16
471 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 67/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki międz... 2023-11-16
470 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 66/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki mię... 2023-11-16
469 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 65/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki międz... 2023-11-16
468 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 64/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów drugiego stopnia na kierunku filologia, spe... 2023-11-16
467 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 63/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 42/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stef... 2023-11-16
466 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 62/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia innej formy kształcenia „Każdy rodzic katechetą” na... 2023-11-16
464 2023 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 10/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr 168/2023 Senatu Uniwersytetu... 2023-11-16