Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 60/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 39/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie przekształcenia centrum badawczego pn. „Referencyjny Ośrodek Badawczy” w ogólnouczelnianą jednostkę badawczą o nazwie „Centrum Badań nad Starością i Starzeniem się Społeczeństwa. Referencyjny Ośrodek Badawczy”

pozycja 462
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2023-11-15
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi centrum zarządzenie zmieniające przekształcenie
załączniki