Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 14/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogólnych zasad rekrutacji studentów na praktyki zagraniczne oraz zasad realizacji zagranicznych praktyk studenckich i absolwenckich w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2023/2024 w ramach projektu nr 2023-1-PL01-KA131-HED-000136070

pozycja 453
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2023-11-07
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rok akademicki rekrutacyjna praktyki zagraniczne erasmus+
załączniki