Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
155 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 47/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresi... 2023-05-08
154 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 46/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresi... 2023-05-08
153 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 45/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia dr hab. Anny Bitner-Wróblewskiej na recenzenta rozprawy ... 2023-05-08
152 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 44/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia dr. hab. Jacka Andrzejowskiego na recenzenta rozprawy do... 2023-05-08
151 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 43/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia dr. hab. Macieja Trzcińskiego na recenzenta rozprawy dok... 2023-05-08
150 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 42/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Andrzeja Koli na recenzenta rozprawy dok... 2023-05-08
149 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Anny Drążkowskiej na recenzenta rozprawy ... 2023-05-08
148 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie badań archeologicznych ... 2023-05-08
144 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 39/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas okreś... 2023-04-27
143 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 38/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas okreś... 2023-04-27