Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
489 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 172/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o regulaminie Narodowego Centrum Polityki Zdrowot... 2023-11-27
488 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 171/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyp... 2023-11-27
487 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 170/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyp... 2023-11-27
486 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 169/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, d... 2023-11-27
481 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 74/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniające... 2023-11-17
480 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 73/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2023-11-17
478 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 33/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji St... 2023-11-16
477 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 32/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ... 2023-11-16
476 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 72/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów pierwszego stopnia na kierunku religioznaws... 2023-11-16
475 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 71/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów pierwszego stopnia na kierunku dziennikarst... 2023-11-16