Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
537 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 36/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniająca Decyzję Nr 15/2023 Prorektora ds... 2023-12-28
534 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 81/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku 2024 2023-12-20
533 2023 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 12/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 127/2019 Senatu Uniwe... 2023-12-18
528 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 195/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieok... 2023-12-15
527 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 194/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieok... 2023-12-15
526 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 193/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru mgr Michała Winczka do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla... 2023-12-15
525 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 192/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o utworzeniu Katedry Postępowania Sądowoadministracyjnego i P... 2023-12-15
524 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 191/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2023-12-15
523 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 190/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Samorządu Studentów - Adrianny Weroniki Kalin... 2023-12-15
522 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 189/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Samorządu Doktorantów - mgr. Łukasza Subraman... 2023-12-15