Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
500 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 76/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie ewidencjonowania, pobierania i rozliczania druków ścisłego zarac... 2023-12-11
535 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 22/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie utworzenia międzynarodowego... 2023-12-08
503 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 21/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkurs... 2023-12-08
499 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 20/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie powołanie komisji konkursow... 2023-12-08
498 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 35/20223 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 14 grudn... 2023-12-05
496 2023 Decyzja Rektora Decyzja Nr 153/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniająca Decyzję Nr 304/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2023-12-04
495 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 19/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji pracownikó... 2023-12-01
492 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 75/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Narodowego Centrum Polityki Zdrowotne... 2023-11-27
491 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 174/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 41/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2023-11-27
490 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 173/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 79/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2023-11-27