Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 64/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów drugiego stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia włoska o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Nauk Humanistycznych

pozycja 468
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2023-11-15
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek likwidacja wydział nauk humanistycznych kierunek studiów
załączniki