Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 69/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Nauk Pedagogicznych

pozycja 473
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2023-11-15
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi likwidacja kierunek studiów wydział nauk pedagogicznych pedagogika specjalna
załączniki