Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 66/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Prawa i Administracji

pozycja 470
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2023-11-15
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia pierwszego stopnia likwidacja stosunki międzynarodowe wydział prawa i admninistracji
załączniki