Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 74/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych na rok akademicki 2023/2024 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 481
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2023-11-17
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi świadczenia stypendium dochód student socjalne
załączniki