Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 169/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz do przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Agnieszki Wojtkowskiej pt. „Archeologia Zbrodni Wołyńskiej” w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia

pozycja 486
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2023-11-23
rok 2023
kategoria Nauka
podkategoria brak danych
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi komisja przewód doktorski
załączniki