Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 71/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Teologicznym

pozycja 475
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2023-11-15
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi pierwszego stopnia likwidacja kierunek studiów wydział teologiczny
załączniki