Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
910 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 79/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniająceg... 2020-11-27
908 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 401/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu „Developing... 2020-11-25
907 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 400/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu „Promotin... 2020-11-25
906 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 78/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego ... 2020-11-23
905 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 77/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie likwidacji jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazwie ... 2020-11-20
904 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 76/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie likwidacji ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie... 2020-11-20
903 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 75/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie likwidacji ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie... 2020-11-20
902 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 74/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie likwidacji jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazwie ... 2020-11-20
901 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 73/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazwie ... 2020-11-20
900 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 311/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji ogólnouczelnianej jednostki organiza... 2020-11-19