Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
109 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 60/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Psychologii Wspomagania Rozwoju w Insty... 2020-02-19
108 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Psychologii Sądowej i Penitencjarnej w... 2020-02-19
107 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Psychologii Religii w Instytucie Psych... 2020-02-19
106 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji w Ins... 2020-02-19
105 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 56/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Psychologii Małżeństwa i Rodziny w I... 2020-02-19
104 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 55/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychoterapii ... 2020-02-18
103 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 54/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Laboratorium Toksykologii i Technologii Środ... 2020-02-18
102 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 53/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Laboratorium Mikrobiologii w Centrum Ekologii ... 2020-02-18
101 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Laboratorium Ekologii Behawioralnej i Ewolucy... 2020-02-18
100 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Laboratorium Geologiczno – Hydrologiczne i GI... 2020-02-18