Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
212 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 22/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych ... 2020-03-11
211 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 21/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych ... 2020-03-11
210 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 20/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych ... 2020-03-11
207 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektów uchwał w sprawie czynnośc... 2020-03-11
205 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 18/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie opinii o kandydacie na rektora 2020-03-11
204 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 17/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie opinii o kandydacie na rektora 2020-03-11
203 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 16/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie opinii o kandydacie na rektora 2020-03-11
173 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji operacyjnej dotyczącej świadczenia usług ... 2020-03-02
172 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 122/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Stacji Monitoringu Ekotoksykologicznego w Cen... 2020-02-28
171 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 121/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwers... 2020-02-28