Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 78/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych na rok akademicki 2020/2021 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 906
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2020-11-23
rok 2020
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi pomoc materialna stypendium dział pomocy materialnej dla studentów
załączniki