Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
119 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 70/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Historii Filozofii w Instytucie Filozof... 2020-02-19
118 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 69/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Filozofii Przyrody w Instytucie Filoz... 2020-02-19
117 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 68/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Etyki w Instytucie Filozofii na Wydz... 2020-02-19
116 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 67/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Ekofilozofii w Instytucie Filozofii ... 2020-02-19
115 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 66/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Psychologii Społecznej w Instytucie P... 2020-02-19
114 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych w ... 2020-02-19
113 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 64/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej... 2020-02-19
112 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 63/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Psychologii Poznawczej w Instytucie Ps... 2020-02-19
111 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Psychologii Osobowości w Instytucie Ps... 2020-02-19
110 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 61/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Metodologii Badań Psychologicznych w ... 2020-02-19