Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
175 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska ds. systemów bezzałogowych w U... 2020-03-06
174 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania międzynarodowych wyjazdów i przyjazdów studentów, dokto... 2020-03-04
222 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 30/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 156/2019 dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyporządkow... 2020-03-11
220 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 29/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych nadanych za granicą, dyplomów ukończeni... 2020-03-11
218 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 28/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie... 2020-03-11
217 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 27/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 237/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie... 2020-03-11
216 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 26/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie Meda... 2020-03-11
215 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 25/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwe... 2020-03-11
214 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 24/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na okres 1 roku 2020-03-11
213 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 23/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych ... 2020-03-11