Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
941 2020 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 8/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 45/2020 Rektora Un... 2020-12-18
940 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 421/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii UKSW na lata 2021-2024 2020-12-18
939 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 88/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany stanowiska w przypadku uzyskania tytułu profesora 2020-12-18
938 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 87/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 51/2009 Rektora UKSW w sprawie zapewnienia sys... 2020-12-18
981 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 341/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 177/2019 Senatu UKSW w sprawie przyporządkowania kieru... 2020-12-21
980 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 340/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 176/2019 Senatu UKSW w sprawie przyporządkowania kieru... 2020-12-21
979 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 339/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na okres 3 lat 2020-12-21
978 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 338/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieo... 2020-12-21
977 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 337/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieo... 2020-12-21
976 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 336/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieo... 2020-12-21