Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
674 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 298/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych na Wydziale Nauk... 2020-09-21
673 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 297/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania p.o. Prodziekana ds. toku studiów i rozwoju Wydziału Med... 2020-09-21
572 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 296/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 września 2020 r. uchylająca Decyzję Nr 153/2019 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2019 r. w sp... 2020-09-17
569 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 295/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Studium Języków Obcych w Uniwersytecie ... 2020-09-17
559 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 września 2020 r. uchylające Zarządzenie Nr 45/2011 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2020-09-17
558 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 294/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Radzie Uczelni Uniwersyt... 2020-09-17
557 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 34/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przydzielenia środków na ... 2020-09-16
724 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 274/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru przewodniczącego senackiej komisji ds. organizacyjno-reg... 2020-09-10
723 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 273/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego senackiej komisji ds. mienia i ... 2020-09-10
722 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 272/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru przewodniczącego senackiej komisji ds. mienia i finansów 2020-09-10