Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
195 2020 Decyzja Rektora Decyzje Nr 140/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. uchylająca Decyzję Nr 177/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2020-03-11
194 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 139/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. weryfikacji i modyfikacji Księgi ... 2020-03-11
193 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 138/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 marca 2020 r. zmieniająca Decyzję Nr 28/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2020-03-10
178 2020 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 10/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie określenia wzorów oświadczenia i zobowiązania... 2020-03-09
192 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 137/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Sztuki Nowożytnej w Instytucie Historii ... 2020-03-10
191 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 136/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Historii Kościoła w Instytucie Historii n... 2020-03-10
190 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 135/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Historii Średniowiecznej w Instytucie His... 2020-03-10
189 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 134/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Kultury Artystycznej w Instytucie Histori... 2020-03-10
188 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 133/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobraz... 2020-03-10
187 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 132/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie H... 2020-03-10