Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
129 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Teorii Kultury i Międzykulturowości w ... 2020-02-19
128 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 79/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Kultury XX i XXI Wieku w Instytucie Nau... 2020-02-19
127 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 78/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Literatury Polskiej Drugiej Połowy XIX ... 2020-02-19
126 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 77/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Badań nad Polskim Romantyzmem i Twórcz... 2020-02-19
125 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 76/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Literatury Polskiego Oświecenia w Inst... 2020-02-19
124 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 75/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Historii Literatury Staropolskiej w In... 2020-02-19
123 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 74/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Filozofii Kultury i Religii w Instytuci... 2020-02-19
122 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 73/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Teorii Poznania w Instytucie Filozofii... 2020-02-19
121 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 72/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Logiki i Metodologii Nauk w Instytuci... 2020-02-19
120 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 71/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Metafizyki w Instytucie Filozofii na W... 2020-02-19