Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
186 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 131/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Historii Książki, Bibliotek i Archiwów w ... 2020-03-10
185 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 130/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Sztuki Średniowiecznej w Instytucie Hist... 2020-03-10
184 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 129/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Historii Starożytnej w Instytucie Histor... 2020-03-09
183 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 128/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Archeologii Starożytnych Cywilizacji Bas... 2020-03-09
182 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 127/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej w Inst... 2020-03-09
181 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 126/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Archeologii Pradziejów i Średniowiecza E... 2020-03-09
180 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 125/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym, Arc... 2020-03-09
179 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Historii XIX i XX wieku w Instytucie His... 2020-03-09
177 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 123/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Historii Nowożytnej w Instytucie Histori... 2020-03-09
176 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie korekty Planu rzeczowo – finansowego UKSW na 2019 rok 2020-03-06