Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
955 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 315/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu ks. dr. Rafała Kamińskiego do Uczelnianej Komisj... 2020-12-21
954 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 314/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu ks. dr. Jarosława Sobkowiaka do Uczelnianej Komi... 2020-12-21
953 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 313/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu dr. Włodzimierza Strusa do Uczelnianej Komisji ... 2020-12-21
952 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 312/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie struktury w Instytucie Psychologii na Wydziale Fil... 2020-12-21
934 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 86/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia17 grudnia 2020 roku w sprawie składania oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby... 2020-12-17
932 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 85/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 45/2020 Rektora UKSW w sprawie obowiązku posia... 2020-12-16
931 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 84/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad składania przez nauczycieli akademickich UKSW wniosków o f... 2020-12-16
927 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 83/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 65/2020 Rektora UKSW w sprawie zasad funkcjono... 2020-12-03
925 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 38/2019 Rektora UKSW w sprawie ustalenia Regul... 2020-12-02
924 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 41/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rady Archiwu... 2020-11-30