Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
18 2020 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 8/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 48/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2020-01-20
15 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Tyflopedagogika z rehabilita... 2020-01-15
14 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 6/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Edukacja i rehabilitacja osó... 2020-01-15
13 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Edukacja włączająca” 2020-01-15
17 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 2/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji studentów i do... 2020-01-16
16 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji studentów i dok... 2020-01-16
7 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 4/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków wszczęcia procedur konkursowych na stanowi... 2020-01-07
6 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych ... 2020-01-07
3 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji publikacji The role of Cathol... 2020-01-07
2 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 69/2016 Rektora UKSW z dnia 24 października 2016... 2020-01-07