Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
899 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 310/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji ogólnouczelnianej jednostki organiza... 2020-11-19
898 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 309/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o Regulaminie Studium Wychowania Fizycznego 2020-11-19
897 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 308/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o Regulaminie Studium Języków Obcych 2020-11-19
896 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 307/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie opinii o zmianie struktury Instytutu Nauk Biologicznych na Wydzial... 2020-11-19
895 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 306/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyboru ks. dra hab. Stanisława Strękowskiego, prof. ucz. do Komis... 2020-11-19
894 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 305/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyboru ks. prof. uczelni dra hab. Stanisława Strękowskiego do Uniw... 2020-11-19
893 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 304/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 200/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wysz... 2020-11-19
892 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 303/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń... 2020-11-19
890 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 72/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stef... 2020-11-18
889 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 71/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów 2020-11-18