Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
99 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Laboratorium Ekologii i Ochrony Gleby w Centru... 2020-02-18
98 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 49/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Laboratorium Antropologii Pradziejowej w Cent... 2020-02-18
97 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 48/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Laboratorium Bezkręgowców i Roślin w Centrum Ek... 2020-02-18
96 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 47/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Laboratorium Metod Badawczych i Diagnostyczn... 2020-02-18
95 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 46/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Centrum Etyki Stosowanej i Bioetyki ,,Dignitas... 2020-02-18
94 2020 Decyzja Rektora Decyzja 45/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością ,,Persona... 2020-02-18
93 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 44/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Centrum Psychosomatyki i Psychologii Zdrowia w ... 2020-02-18
92 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 43/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Wydziale F... 2020-02-18
91 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 42/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Centrum Psychologii Antropologicznej w Instytu... 2020-02-18
90 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 41/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Centrum Badań Psychoanalitycznych w Instytucie... 2020-02-18