Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
170 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 120/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. uchylająca Decyzję Nr 47/2020 Rektora UKSW z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie... 2020-02-27
169 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wyższe w UKSW na... 2020-02-20
168 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 119/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej w Zakła... 2020-02-20
167 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 118/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej w Za... 2020-02-20
166 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 117/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Mistyki Chrześcijańskiej w Zakładzie ... 2020-02-20
165 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Komunikacji Kulturowej i Artystycznej ... 2020-02-20
164 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 115/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Komunikacji Religijnej, Marketingu i R... 2020-02-20
163 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Komunikacji Społecznej, Public Relatio... 2020-02-20
162 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 113/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Teorii, Języka i Etyki Mediów w Insty... 2020-02-20
161 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 112/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Teologii Środków Społecznego Przekazu ... 2020-02-20