Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
89 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 40/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Centrum Psychologii Międzykulturowej w Insty... 2020-02-18
88 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwers... 2020-02-18
87 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 38/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania kierownika ścieżki kształcenia w zakresie historii w Szk... 2020-02-18
86 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 17/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2020 r. sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska ds. systemów bezzałogowych w U... 2020-02-17
85 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 65/2019 Rektora UKSW z dnia 30 grudnia 2019 r. w... 2020-02-14
82 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 3/2020 Rektora UKSW z dnia 7 stycznia 2020r. w sp... 2020-02-10
81 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 3/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 06 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca odbior... 2020-02-06
78 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 69/2016 Rektora UKSW z dnia 24 października 2016 ... 2020-02-06
84 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 8/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zasad realizacji wyjazdów n... 2020-02-14
83 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 7/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji nauczycieli... 2020-02-14