Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie likwidacji studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku

pozycja 911
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2020-11-27
rok 2020
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi likwidacja kierunek studiów inżynieria środowiska wydział biologii i nauk o środowisku
załączniki