Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 79/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2021/2021 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 910
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2020-11-27
rok 2020
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi doktoranci pomoc materialna stypendium dochód doktorant dział pomocy materialnej dla studentów
załączniki