Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 85/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 45/2020 Rektora UKSW w sprawie obowiązku posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami autorów publikacji ORCID (Open Researcher and Contributor ID) oraz wzorów oświadczeń upoważniających UKSW do wykazania osiągnięć pracownika w poszczególnych dyscyplinach, niezbędnych do przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej

pozycja 932
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2020-12-16
rok 2020
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi nauczyciel akademicki zarządzenie zmieniające elektroniczny identyfikator orcid
załączniki