Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 86/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia17 grudnia 2020 roku w sprawie składania oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową i oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej