Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 37/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie pełnomocnictw oraz zakresów obowiązków koordynatorów wydziałowych/instytutowych UKSW w programie Erasmus