Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
99 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres ... 2019-03-27
98 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 39/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji ogólnouczelnianej jednostki organizacyjne... 2019-03-27
97 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 38/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 219/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskieg... 2019-03-27
96 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 37/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie opinii o włączeniu Zakładu Zarządzania Kulturą do Katedry Kultury XX i ... 2019-03-27
95 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 36/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie Medal... 2019-03-27
94 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 35/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie odzna... 2019-03-27
93 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 7/2019 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji ... 2019-03-22
92 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 15/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji skontrowej... 2019-03-21
91 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 6/2019 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 21 marca 201... 2019-03-21
90 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wyższe w UKSW na ... 2019-03-21