Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
322 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 57/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardyna... 2019-09-27
321 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 55/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu... 2019-09-27
320 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 54/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardyna... 2019-09-27
319 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 52/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardyn... 2019-09-27
318 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 51/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kard... 2019-09-27
316 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 50/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardy... 2019-09-27
314 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 49/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nau... 2019-09-27
313 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach po... 2019-09-24
312 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 48/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Wydz... 2019-09-25
311 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania Prorektora ds. ogólnych i rozwoju Uniwersytetu Kardynała ... 2019-09-25