Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
284 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 27/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uczelnianych zasad podzi... 2019-08-07
265 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 147/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia pierwsz... 2019-07-24
281 2019 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 3/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 105/2019 Senatu UKSW z ... 2019-07-24
246 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 21/2019 Rektora UKSW z dnia 17 maja 2019 r. w spr... 2019-07-18
245 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Wydział... 2019-07-18
244 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 40/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Wydział... 2019-07-18
243 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 39/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Wydział... 2019-07-18
242 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 32/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2019/2020 2019-07-16
241 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studia... 2019-07-16
240 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 38/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania Koordynatora Szkoły Doktorskiej UKSW 2019-07-16