Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 29/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Specjalistycznych studiów teologicznych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Teologicznym UKSW

pozycja 199
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2019-06-27
rok 2019
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia utworzenie wydział teologiczny
załączniki