Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 28/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

pozycja 195
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2019-06-19
rok 2019
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia jednolite magisterskie utworzenie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
załączniki