Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
152 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 10/2019 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 16 maja 2019... 2019-05-20
149 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 19/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zasad kwalifikacji nauczyci... 2019-05-17
148 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany struktury Wydziału Nauk Pedagogicznych 2019-05-10
147 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 maja 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2019-05-10
146 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 18/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Biura Prasowego UKSW 2019-05-10
151 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 9/2019 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 10 maja 2019 r... 2019-05-20
145 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 75/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu ogólnouczelnianej jednostki pod nazwą ... 2019-05-02
144 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 74/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 2019-05-02
143 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 73/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2018 2019-05-02
142 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 72/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UK... 2019-05-02