Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
294 2019 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 18/2019 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczących pr... 2019-09-02
293 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 43/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca Decyzję Nr 9/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania Ko... 2019-08-30
292 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2019/2020 2019-08-27
290 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 42/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Wydz... 2019-08-21
289 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 21/2019 Rektora UKSW z dnia 17 maja 2019 r. ... 2019-08-21
291 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2019 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnych w Szkole Do... 2019-08-26
288 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 31/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie uczelnianych zasad podzia... 2019-08-20
287 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 30/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca Decyzję Nr 33/2018 P... 2019-08-08
286 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 29/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zadan... 2019-08-08
285 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 28/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uczelnianych zasad podzi... 2019-08-07