Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 80/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 36/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademickim 2016/2017

pozycja 460
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2016-12-05
rok 2016
kategoria Organizacja
podkategoria Finanse
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi opłaty zarządzenie zmieniające kursy dokształcające studia podyplomowe
załączniki