Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 4/2016 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia projektu mobilności Erasmus+ pomiędzy UKSW a krajami partnerskimi oraz podziału środków finansowych na realizację projektu przez poszczególne jednostki UKSW

pozycja 489
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2016-12-23
rok 2016
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi erasmus
załączniki