Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
115 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 162/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru umów o warunkach odpłatności za studia stacjon... 2015-10-22
92 2015 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 2/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. - wykaz wydziałów 2015-10-23
54 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 54/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rejestracji i finansowania organiza... 2015-10-22
53 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 53/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 23/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Ste... 2015-10-22
82 2015 Decyzja Rektora Decyzja Nr 10/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 października 2015 r. uchylająca Decyzję Nr 8/11 Rektora UKSW z dnia 13 czerwca 2011 r. w spraw... 2015-10-19
52 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 52/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki kasowej w Uniwersytecie ... 2015-10-16
81 2015 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 października 2015 r. w sprawie przyznania „Nagrody Santander Universidades” 2015-10-13
51 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/2010 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2010 r.... 2015-10-08
50 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 50/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 października 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy 2015-10-07
49 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia i jego ... 2015-10-02