Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
269 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego n... 2015-01-22
268 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 9/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres... 2015-01-22
267 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora wizytującego... 2015-01-22
266 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr 127/2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. w spraw... 2015-01-22
265 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2015/2016 2015-01-22
264 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 13/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca Uchwałę 120/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie p... 2015-01-22
263 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 14/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 166/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r. w s... 2015-01-22
262 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 17/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ... 2015-01-22
261 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 157/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. w s... 2015-01-22
260 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 19/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ... 2015-01-22