Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 54/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rejestracji i finansowania organizacji studenckich i doktoranckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie